DAŇOVÉ PRIZNANIA

Aké máte s nami výhody?

Potrebujete vypracovať daňové priznanie? Urobíme Vám daňové priznanie podľa vašej potreby, navrhneme Vám daňovú optimalizáciu, vypracujeme Vám daňový kalendár.

VYPRACOVÁVAME :

 • daňové priznania k DPH
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
 • daňové priznania k dani z príjmu PO
 • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
 • hlásenia, prehľady, oznámenia
 • prihlášky k registráciám na dane
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • písomné stanoviská k daňovým problémom klienta

Zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov.

Vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov – na registračnú a oznamovaciu povinnosť, podávanie daňových priznaní a pod.

Optimalizujeme daňové povinnosti klientov, poskytujeme konzultácie k daňovej problematike, informujeme o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy.

Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

 • Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
 • Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
 • prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow) – v prípade ak je účtovná jednotka povinná dať overiť účtovnú závierku audítorom
 • poznámky k účtovnej závierke

Ako prebieha naša spolupráca?

 1. Každý mesiac Vám pripomenieme doručenie dokladov
 2. Doklady nám doručíte buď elektronicky, osobne alebo poštou
 3. Všetky doklady podrobne skontrolujeme
 4. Upozorníme Vás, ak nám nejaké doklady chýbajú
 5. Všetky doklady čo najskôr zaúčtujeme
 6. Nejasnosti v dokladoch s Vami vzájomne od komunikujeme
 7. Upozorníme Vás, na prípadné daňové a účtovné riziká
 8. Zodpovieme Vaše účtovné a mzdové otázky
 9. Podáme priznanie k DPH a všetky potrebné výkazy
 10. Informujeme Vás o podaní a platbách
 11. Pošleme Vám výstup o stave vašej firmy

CENNÍK

Cenník pre vypracovanie daňového priznania

Fyzická osoba                       typ A                                                                                    od 50 €

Fyzická osoba                       typ B                                                                                     od 80 €

(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)                     

Fyzická osoba                       typ B                                                                                     od 99 €

(podnikanie – daňové priznanie a účtovná závierka)

Právnická osoba                                                                                                                 od 330 €

(Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Cash Flow)

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel                                 10 €/ vozidlo

Presné ceny za spracovanie účtovníctva závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Pre presne stanovené ceny vedenia účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme !