JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Aké máte s nami výhody?

Dohodnite si s nami úvodné stretnutie a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku .

Súčasťou komplexného spracovania jednoduchého účtovníctva je:

 • vypracovanie Priznania k DPH a Kontrolného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia daňových dokladov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie odpisových kariet
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie Súhrnného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie bankovej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie odpisových kariet

Ako prebieha naša spolupráca?

 1. Každý mesiac Vám pripomenieme doručenie dokladov
 2. Doklady nám doručíte buď elektronicky, osobne alebo poštou
 3. Všetky doklady podrobne skontrolujeme
 4. Upozorníme Vás, ak nám nejaké doklady chýbajú
 5. Všetky doklady čo najskôr zaúčtujeme
 6. Nejasnosti v dokladoch s Vami vzájomne od komunikujeme
 7. Upozorníme Vás, na prípadné daňové a účtovné riziká
 8. Zodpovieme Vaše účtovné a mzdové otázky
 9. Podáme priznanie k DPH a všetky potrebné výkazy
 10. Informujeme Vás o podaní a platbách
 11. Pošleme Vám výstup o stave vašej firmy

CENNÍK

Minimálna mesačná suma pre platiteľa DPH je 50€ bez DPH (aj pri nulovom počte dokladov za daný mesiac). K tejto sume sa ešte pripočítava paušál za položky podľa skutočného mesačného počtu účtovných položiek.

Cenník paušálneho spracovania jednoduchého účtovníctva

od 0 do 30 položiek mesačne                                           27,50 €

od 31 do 50 položiek mesačne                                          55 €                                     

od 51 do 100 položiek mesačne                                         77 €

od 101 do 200 položiek mesačne                                       143 €     

od 201 do 250 položiek mesačne                                      181,50 €

od 251 do 300 položiek mesačne                                      220 €                                     

od 301 do 400 položiek mesačne                                      286 €                                    

od 401 do 600 položiek mesačne                                      363 €                                      

od 601 a viac                                                                           po dohode s klientom

Účtovná položka je jeden účtovný zápis (jeden riadok v peňažnom denníku).

Presné ceny za spracovanie účtovníctva závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Pre presne stanovené ceny vedenia účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

Máte nejaké otázky?

Poradíme vám ako si správne v rámci aktuálne platnej legislatívy optimalizovať dane.