MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Aké máte s nami výhody?

Dohodnite si s nami úvodné stretnutie a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku .

Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:

 • prevzatie podkladov vrátane dochádzky
 • výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, …
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • pracovné zmluvy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

CENNÍK

Cenník spracovania mzdového účtovníctva

Zamestnanec/ Dohodár                                          15 EUR/ zamestnanec resp. dohodár/ mesiac

spracovanie zamestnanca na dohodu (Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práce študenta) – ceny sú rovnaké ako pri spracovaní zamestnanca 15 EUR/ mesiac

Prihlásenie/ zmena/ odhlásenie                              10 EUR/ zamestnanec resp. dohodár

Ročné zúčtovanie zamestnancov                             10 EUR/ zamestnanec resp. dohodár

Presné ceny za spracovanie účtovníctva závisia vždy od konkrétnej dohody s klientom, pri ktorej sa zvažujú faktory ako forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Pre presne stanovené ceny vedenia účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme !